Stenmjöl 0/8

Stenmjöl 0/8 används som underlag vid plattläggning samt justering av gångbanor och gårdsytor.