Oharpad jord

Oharpad jord används vid tex grovplanering av hustomter.