Mursand

Mursand används vid all slags murnings- och putsningsarbeten samt t.ex sandlådor.