Makadam 4/8 Berg

Makadam 4/8 används som halkstopp eller tex trädgårdsgångar, infarter mm.