Krossgrus 0/16

Krossgrus 0/16 används till underhåll av grusvägar och parkeringsplatser.