Harpad sand

Harpad sand har lite grövre struktur än mursand och används bla till avjämning av ytor innan tex gjutning.