Harpad jord

Harpad jord kan användas vid tex planteringar, odlingar eller jord till gräsmatta. Jorden är endast harpad vilket innebär att grövre beståndsdelar har sorterats bort..