Bergkross 0/45

Bergkross 0/45 används som bärlager vid vägbyggen, parkeringsplatser, utfarter mm.