Info/Kontakt

Våxtorps Nya Grustag AB bildades namnet till trots 1949 av Börje Carlsson
och Sven Karlsson.
Företaget drivs idag av Börjes son Benny Carlsson, som tillsammans med sina
anställda ser till att dina leveranser kommer fram snabbt och säkert.
Våxtorps Nya Grustag AB levererar grus,sand, jord och bergkrossprodukter i
huvudsak till Södra Halland och Nordvästra Skåne.

Våxtorps Nya Grustag AB
Industrigatan 16
312 75 Våxtorp
Tel. 0430-309 00, växel
Tel. 0430-309 02, direktnummer
www.vaxtorpsbetong.se
rickard@vaxtorpsnyagrustag.se